blogg ketil klingberg livsmestring

Vi er skrudd sammen ulikt - 1

25.03.2020

Det var ikke lett å velge tema for denne bloggen. Coronapandemien herjer, og jeg lurer på mye som helt sikkert mange mennesker lurer på. Jeg opplever at vi mennesker reagerer svært ulikt på nyheter som kommer, restriksjoner, anbefalinger, påbud, oppfordringer... Noen blir provosert, noen blir sinte, og noen blir sinte på de som blir sinte, fordi «de» ikke kan forholde seg til regler som myndighetene bestemmer. Vi blir oppfordret til dugnad - for å hjelpe hverandre...

Våre reaksjonsmønstre handler om at vi mennesker er skrudd sammen ulikt, og derfor tenker jeg at det jeg nå ønsker å reflektere over, både gjelder hverdagen vår, både i dag og hverdagen som kommer når ting begynner å normalisere seg igjen,- hva nå enn normalisere seg vil vise seg å bli.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en sveitsisk psykolog som forsket på mennesker, bevissthet og ubevissthet, hvordan vi er ulike, og hvordan ulike mennesker kommuniserer. Han setter for meg  lettfattelig gode ord for på det å forstå hvorfor vi er uenige / krangler / misforstår hverandre, og hvordan vi kan gjøre hverandre gode ved at vi forstår hverandres individuelle styrker. I denne bloggen ønsker jeg å sette mine ord på disse utfordringene.

Fordi - det ER utfordrende når vi mennesker ikke er enige om en sak. Vi krangler, trolig først verbalt, og så kan det gå skikkelig galt hvis det utarter seg fysisk. HVORFOR krangler vi? HVORFOR er vi uenige? Jeg har stilt dette spørsmålet ufattelig mange ganger, og jeg får mange varianter svar. Allikevel er det to punkt som ofte går igjen: Misforståelser og Uenighet.

Hvorfor misforstår vi hverandre? Hvorfor blir vi uenige? Blir vi rett og slett uenige fordi vi misforstår hverandre...? Er det egentlig det samme?

Dette er datteren min - Emely, og jeg. Hun er 22 år, har vært ett år i militæret og studerer nå ved Høgskolen i Innlandet. Vi ønsker hverandre ALT godt. Vi er glade i hverandre. Når Emely kan ha et mål hun ønsker å nå, noe jeg er så hjertens enig i - altså - vi er enige om målet 😊 SÅ dukker ulikhetene våre opp. Emely ønsker å gjøre ting på sin måte, noe jeg av og til stiller meg undrende til. Allikevel må Emely få lov til å gjøre ting på sin måte, fordi det er det som funker best - for henne! Det eneste jeg kan gjøre er å få henne til å vurdere alternativer, presentere dem for henne, og så er det til slutt opp til henne om hun vil høre på meg eller ikke. Når hun hører på hva jeg har å si, så har hun mulighet til å velge sin vei, eller en variant. Poenget er - jeg støtter henne i å nå hennes mål, og jeg håper at hun når det - på sin måte. Uansett vil Emely lære av de valgene hun tar 😊

I det jeg skriver nå, bør du forsøke å sette deg inn i enten den ene eller den andre situasjonen. FOR - her handler det om å finne det som er mest likt deg! Hvor kjenner du deg mest hjemme? Allerede nå skal jeg slippe «bomben» - poenget. Hvis det ene er mest likt deg, da må du faktisk FORSTÅ at det er andre som ikke tenker / føler / handler som deg,- rett og slett fordi de har andre preferanser / erfaringer / programmer, eller som jeg kaller det - vi er rett og slett skrudd sammen ulikt. Det er ikke sånn at vi må være enten A eller B, men at vi kan være mer lik A enn B... 

HVOR HENTER DU ENERGI?

Hva gir deg påfyll / overskudd? Er det når du er sammen med andre, får blomstre sammen med andre, som i tillegg gir deg energi, der du får energi av å gi andre energi? Er du en person som liker å snakke om følelser, og ønsker at andre skal snakke om følelser med deg? La oss kalle dette person A. Eller er du en B - en som får energi, får påfyll / overskudd, ved å være alene, lese ei bok, gå tur i fjellet, sitte å fundere... Du liker kanskje ikke fullt så godt å snakke om følelser, fordi det er privat. Det vil du holde for deg selv... ,- Det er nemlig sånn at vi er skrudd sammen sånn at noen får energi ved å være mer A (Ekstrovert) , enn B (Introvert). Kan du   forstå   at dette kan skape misforståelser / ueniget / krangel? Det er altså ikke sånn at A ikke er glad i B (eller motsatt), men at man er skrudd sammen ulikt og henter overskudd på ulike måter. Dersom du FORSTÅR dette, og har respekt for at den andre er ulik deg, så handler det om å bygge opp forståelse for denne ulikheten - hos og for hverandre, - å gjøre hverandre gode - selv om man er ulik.

Phu - pust ut nå. For dette er det lurt at synker inn hos deg. Les avsnittet over igjen hvis du ikke fikk det med det. For - dette handler om akkurat det, for å unngå misFORSTÅELSER...

Når du er klar, så tar vi neste eksempel. Og husk - det er ikke sånn at du nødvendigvis er enten A eller B, men at du kan være mer A enn B, og motsatt:

HVORDAN TAR DU AVGJØRELSER?

Dette eksempelet handler om hvordan vi tar avgjørelser. Noen mennesker tar avgjørelser basert på personlige preferanser,- altså hva man har opplevd, personlige verdier og etikk. Disse menneskene er flinke til og liker å være sammen med mennesker, forstå dem, altså det som har om mennesker å gjøre - følelsesmessig. La oss kalle dette en A (eller en «føler»). En B (eller en "tenker"), tar ofte avgjørelser basert på logikk og objektivitet. Avgjørelser tas basert på hva den personen opplever som rett og galt i forhold til f.eks. regler. B bruker tid til å vurdere beslutninger, og er flink til å analysere. Dersom du er i et parforhold, og du er en B («tenker») og du er kjæreste med en sterkere A (føler), så forstår du nå at dette kan medføre misforståelser - DERSOM du ikke klarer å FORSTÅ / ta inn over deg, at dere to tar avgjørelser basert på ulikt grunnlag.

Tenk deg en lærer som er en B («tenker») og en elev som er en A («føler»), så MÅ B sette seg litt inn i hvordan A tenker, hvis man ønsker å ta A på alvor. Dersom du er en A («føler» - eller motsatt) og er kjæreste med en B («tenker»), og du har et veldig behov for å snakke om følelser, så kan det hende at din kjæreste B («tenkeren») ikke klarer å være på din planet, fordi det ikke er sånn han/hun er skrudd sammen. Hvis du har en sjef som er det motsatte av deg, og du faktisk nå forstår denne ulikehten, så forstår du også hvorfor det av og til eller ofte skjærer seg / blir misforståelser eller uenigheter om saker...

Vi er rett og slett ulikt skrudd sammen

                                                                        Ketil Klingberg

Jeg har valgt å kalle dette «Vi mennesker er skrudd sammen ulikt - del 1», fordi jeg ønsker at du skal reflektere over dette. Hvorfor vi mennesker er ulike, og hvorfor vi havner i situasjoner som skaper frustrasjon.

Du vil nå kanskje forstå, og nå belyser jeg dette med et brennhett tema, hvorfor noen mennesker blir så frustrert i disse dager, over at de ikke kan reise på hytta - i disse pandemitider.

De som ønsker å reise på hytta, ønsker trolig å gjøre dette pga. eksempelvis A - følelser. Fordi når jeg kommer meg til hytta, så klarer jeg å slappe av! Jeg får overskudd der. Jeg klarer å tenke på andre ting når jeg er på hytte - borte fra stim og ståk hjemme. Hysteri. Handling. Jeg får det rett og slett bedre av å være på hytta... Jeg koser meg på hytta. Jeg føler meg godt😊

Det vil en B - en tenker, slite med å faktisk forstå! Fordi - en B tenker mer logisk og objektivt. En B kan fort si - «Du må da for svarte forstå at vi har regler å følge! Myndighetene har sagt at.... Reglene i dag er.... Det kan da ikke være vanskelig å forstå!!!»

Jo,- det ER faktisk vanskelig for en A («føler») å forstå B («tenker»), fordi det er følelsene som tar overhånd. Og det er faktisk vanskelig for en B å forstå en A, fordi en B først tenker rasjonelt, logisk og objektivt...

Det er altså ikke sånn at en A -føler, ikke tenker, og en B - tenker, ikke føler! Det handler om hvilke handlings- og tankemønster som FØRST slår inn... Hva som er viktigst for en A og en B.

Akkurat nå brukte jeg eksempel om hyttekonflikten i Norge. Mulig jeg burde brukt et enklere eksempel, - utfordre meg gjerne i kommentarfeltet, så skal jeg eventuelt komme med andre innspill. Ungdommer - dere har kanskje helt andre utfordringer enn å reise på hytta... Du tenker kanskje at du er irritert over at en annen person oppfører seg sånn eller sånn, og gjerne skulle forstått «hvorfor gjør han det / handler / tenker han ulikt meg...»

Det kommer en del 2. Jeg håper du henger med på den også...

Lag deg en best mulig dag der du måtte befinne deg 😊

Ketil