blogg ketil klingberg livsmestring

Si det da - vær så snill...

16.08.2020

Vi er skrudd sammen ulikt, alle som en. En ting jeg  t r o r  vi er ganske like på er at vi liker å høre at andre sier gode ting om oss selv. Ros og anerkjennelse. Min bønn er - har du noe godt å si til noen andre, si det da - vær så snill... Og - vær ærlig...

Om du er ung eller gammel, det spiller ingen rolle, har du noe godt å si - om du enten vil si at en person er flink til noe, eller du ønsker å rose / anerkjenne en person for en egenskap, personlighet, innsats, eller rett og slett betyr noe spesielt for deg - SI DET... NÅ...


Tenk deg selv, hvis du er nede for telling en dag eller to, eller ti for den saks skyld, hvor godt er det ikke at noen sier noe godt til deg - SÆRLIG hvis du opplever det som blir sagt som ekte og ærlig.


Opplever du at personen du snakker til ikke tar det til seg, så si det igjen! Allikevel - jeg t r o r faktisk at personen tar det til seg første gang du sier det, bare det du sier oppleves som ekte og ærlig.

Så - fordi vi er skrudd sammen ulikt - så kan kanskje hensikten din oppleves ulikt fra mottaker til mottaker. Det er her ærligheten kommer inn i bildet. Ekteheten. «Jeg synes du er ei fantastisk jente». Det er ikke sikkert den personen føler seg så veldig fantastisk, akkurat der og da. Det er kanskje noe du senser når du sier det. Det oppleves kanskje for enkelt av den du snakker til. Han / hun tror kanskje ikke på deg. Det er her ærligheten kommer inn i bildet.

«Jeg synes du er ei fantastisk jente,  f o r d i   du........» Når du begrunner  h v o r f o r  personen er fantastisk, så er det lettere for den personen du snakker til, å stole på deg - å forstå deg. At du faktisk snakker sant, fordi det relateres til noe håndgripelig.

Jeg er sikker på at ekte og ærlig ros bidrar til å øke selvfølelsen hos den du snakker til.

Mia og Emely - to gode venninner - der jeg synes bildet lyser ærlighet og ektehet...

Har du tenkt på at når du er ærlig og roser en annen person, at du trolig både gleder den du sier det til - OG deg selv...?

Og for din og den andre personens skyld - SI DET GODE DU HAR PÅ HJERTET. Det kan være det lille dagligdagse, der du skryter av en god saus til middagen, at han har ryddet etter seg, at dere har hatt en fin prat sammen...

...eller litt mer personlig - at du er så glad for at hun er akkurat som hun er - fordi du liker det og det med den personen. Personlighet.

Min bønn - ros det lille du ser - i hverdagen. Vær ekte og ærlig. SI DET. SI DET. IKKE hold det for deg selv - vær så snill. Jeg er sikker på at du opplever ros som godt selv også... så hvorfor ikke bidra til at andre får det godt... Og - kan du si noe godt om et annet menneske i andre menneskers påhør, så har det enda bedre effekt...

Og du risikerer faktisk å få det godt selv også. Fordi du ser eller merker at personen faktisk tar det til seg på sin måte. Din gode ros dobler faktisk effekten... To mennesker får bedre selvfølelse...

Ketil